Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Epsion Ejendomme indsamler, behandler og opbevarer dine oplysninger, når du er i kontakt med os, hvad enten det er på vores hjemmeside, via sociale medier eller via i et aktivt lejeforhold eller efter et lejeforhold er afsluttet hos os.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler dine personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

1. Dataansvarlig

Epsilon Ejendomme er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Epsilon Ejendomme ApS

Jernbanegade 12

4800 Nykøbing Falster

CVR-nr. 27 37 04 62 

Tlf. nr. 81 40 35 38

info@epsilonejendomme.dk

2. Indsamling og behandling af oplysninger

Generelt indsamler og behandler Epsilon Ejendomme alene dine personoplysninger med henblik på vores markedsføring. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside https://www.epsilonejendomme.dk/ eller gennem kontakt til en af vores medarbejdere. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en professionel og målrettet markedsføring, samt informationer som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt derfor kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til Epsilon Ejendomme. Indsamlingen af dine informationer kan eksempelvis ske i forbindelse med bestilling af en brochure, bestilling af en fremvisning, tilmelding til vores interesseliste, tilmelding til nyhedsbreve samt deltagelse i en konkurrence. Vi indsamler som et klart udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger. Hvis du efterfølgende indgår i et lejeforhold med Epsilon Ejendomme, idet vi ved udleje af en bolig, har vi behov for yderligere oplysninger. Epsilon Ejendomme behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:

(1) du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål,

(2) indgåelse og opfyldelse af din aftale med Epsilon Ejendomme,

(3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Epsilon Ejendomme, og/eller

(4) hensynet til Epsilon Ejendommes interesser i forlængelse af de formål, der er beskrevet ovenfor.

Epsilon Ejendomme videregiver ikke dine kontaktoplysninger til øvrige tredjemænd uden dit samtykke, idet Epsilon Ejendomme dog er berettiget til at videregive dine oplysninger til eksterne it-leverandører (databehandlere) i den udstrækning at dette er nødvendigt for at varetage vores fælles interesser. I forlængelse heraf skal det oplyses, at Epsilon Ejendomme anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til at behandle dine oplysninger på vegne af Epsilon Ejendomme. Epsilon Ejendomme anvender eksempelvis eksterne it-leverandører til at fremsende nyhedsbreve. Hvis en ekstern leverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil det ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler GDPR-regler, herunder eksempelvis på baggrund af EU/US Privacy Shield ordningen eller EU-Kommissionens standardbestemmelser. Epsilon Ejendomme kan videregive dine oplysninger til offentlige myndigheder, hvis myndigheden kræver det, samt der er lovhjemmel hertil. Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, Epsilon Ejendomme behandler om dig, ved at kontakte os på vores e-mailadresse: info@epsilonejendomme.dk

3. Cookies mv.

Vores hjemmeside anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med indhentelsen og bearbejdelsen af statistikerne er alene, at kunne tilbyde en bedre hjemmeside. Hvis du sletter eller blokerer for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

4. Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies). Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

5. Beskyttelse af personoplysninger

Hos Epsilon Ejendomme tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt.Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og de vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere er relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Der er alene de medarbejdere, som har et relevant og nødvendigt formål med behandlingen af indhentede oplysninger, der har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang det er nødvendigt, for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning. Oplysninger videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner.

6. Tredjepartsoplysninger

Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et link fra Epsilon Ejendommes hjemmeside sker på eget ansvar og på egen risiko. Epsilon Ejendomme påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider.

7. Kontakt og rettigheder

Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt, at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer. Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format). Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan sende din anmodning til den angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

8. Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk. 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.